giovedì 23 maggio 2013

Gaius Plinius Secundus (Plini Plaku 23-79 e.s.) "Naturalis Historia" Vell. VI.


Gaius Plinius Secundus, i njohur si Plini Plaku (23-79 e.s.), një natyralist romak i famshëm që botoi në vitin 77 e.s. serinë madhështore prej 37 vëllimesh për historinë natyrore të titulluar "Naturalis Historia". Në vëllimin VI të këtij libri, ai shkruan:
Latin: “Ex quo aparet æternum litterarum usum. In Latium eas attulerunt Pelasgi.”
Italian: “Da questo risulta l’uso perpetuo delle lettere dell’alfabeto. Nel Lazio le portarono i Pelasgi (le lettere dell’alfabeto).”
English: " This results in the perpetual use of the letters of the alphabet. In Lazio (the letters of alphabet) were carried by the Pelasgians.”
Albanian: “Nga kjo rezulton një përdorim i vazhdueshëm i shkronjave të alfabetit (gjuhës së shkruar). Në Lazio ata që i sollën ishin Pellazgët (shkronjat e alfabetit)”.