giovedì 20 aprile 2017

Albanian little girls in traditional costumes of central Albania in the 40s.

Albanian little girls in traditional costumes of central Albania in the 40s. ///
 Vogelushe shqiptare me kostume te Shqiperise se Mesme ne vitet '40.

martedì 18 aprile 2017

A postcard of 1943 with an Albanian little girl dressed in the costume of Korca.

A postcard of 1943 with an Albanian little girl dressed in the costume of Korca region labeled "Urime te Perzemerta" (Warm Greetings) ///
Kartoline e vitit 1943. Nje vajze e vogel e veshur me kostumin tradicional te rajonit te Korçes me mbishkrimin "Urime te Perzemerta".

lunedì 17 aprile 2017

A little boy with the south albanian traditional Fustanella between the '20s-'30s of XXth century.

A little boy with the south albanian traditional Fustanella between the '20s-'30s of XXth century. ///
Femije me veshje tradicionale shqiptare me fustanelle te jugut, midis viteve '20-'30 te shek te XX-te.

King Zog and his sister Princess Sanije sunbathing in the '30s.


King Zog and his sister Princess Sanije sunbathing in the '30s. ///
Mbreti Zog dhe motra e tij Princesha Sanije duke bërë banjo dielli në vitet '30 të shek te XX-të.

mercoledì 12 aprile 2017

The hospital "Zogu I" in Tirana in the '30s.


The hospital "Zogu I" in Tirana in the '30s. Now it is known as Universitary Hospital Center. /// Spitali “Zogu I” në Tiranë ne vitet '30. Sot njihet si Qendra Spitalore Universitare.

domenica 2 aprile 2017

Vlore - Albania. The Flag Square in the 30s of the twentieth century.

Vlore - Albania. The Flag Square in the 30s of the twentieth century.///
Vlorë - Shqipëri. Sheshi i Flamurit. Vitet '30 shekulli i XX-te.

Albanian students and teachers of the ''State Gymnasium'', Tirana, Albania, 1926. Photo: M. Bali.


Albanian students and teachers of the ''State Gymnasium'', Tirana, Albania, 1926. Photo: M. Bali. source: "Tirana e Vjeter" by Gazmend Bakiu ///
Studentë dhe mësues shqiptarë të ''Gjimnazit të Shtetit'', Tiranë, Shqipëri, 1926. Foto: M. Bali. Burimi: "Tirana e Vjeter" nga Gazmend Bakiu.

sabato 1 aprile 2017

Princesses Myzejen, Ruhije and Maxhide in folk costume in the 30s.

Princesses Myzejen, Ruhije and Maxhide in folk costume in the 30s. ///
Princeshat Myzejen, Ruhije dhe Maxhide Zogu me kostum popullor ne nje fotografi te viteve '30. Mjaft të diskutuara për pasionin e tyre ndaj modës, ato qenë të parat në shoqërinë shqiptare që dolën në plazh me kostume banje europiane. Secila prej tyre mori nën patronazh nga një seksion te organizimit të shoqërisë. Princeshë Senijeja u vu në krye të Kryqit të Kuq Shqiptar, Princeshë Ruhija u angazhua në arsim dhe te drejtat e gruas, Princeshë Myzejeni në art dhe kulturë , ndërsa Princeshë Maxhideja në sporte.

martedì 28 marzo 2017

An Albanian woman from Italy at Ellis Island - 1905.

An Albanian woman from Italy at Ellis Island - 1905. This photograph was taken shortly after this young Albanian woman entered the United States. Image by Lewis W. Hine. Source: http://www.lonelyplanet.com/…/century-old-photos-of-immigr…/
/// Një grua shqiptare (arbëreshe) nga Italia në Ellis Island - 1905. Kjo fotografi është marrë menjëherë pasi kjo e re shqiptare ka hyrë në Shtetet e Bashkuara. Imazhi nga Lewis W. Hine.

lunedì 27 marzo 2017

The Wedding of Petraq Pani at Dardha, Korça (Albania). Photo: Thimi Raci 1934


The Wedding of Petraq Pani at Dardha, Korça (Albania). Photo: Thimi Raci 1934 ///
Dasma e Petraq Panit në Dardhë, Korçe. Foto: Thimi Raci 1934.

domenica 26 marzo 2017

Albanian noble woman, Roza Pistulli, with a traditional Albanian costume of Shkodra. Photography by Kel Marubi. Early 20-th century

Albanian noble woman, Roza Pistulli, with a traditional Albanian costume of Shkodra. Photography by Kel Marubi. Early 20-th century. ///
Roza Pistulli, grua aristokrate, me një kostum tradicional shqiptar të Shkodrës. Fotografi nga Kel Marubi. Fillim i shekullit të 20-të.

venerdì 24 marzo 2017

Albanian fighters who fought against the Ottoman Empire, chained by the Turkish soldiers in Skopje in 1912.


Albanian fighters who fought against the Ottoman Empire, chained by the Turkish soldiers in Skopje in 1912. ///
Combattenti albanesi che combattevano contro l'Impero Ottomano, incatenati dai soldati turchi a Skopje nel 1912. ///
Luftëtarët shqiptarë që luftonin kundër Perandorisë Osmane, të lidhur me zinxhirë nga ushtarët turq në Shkup në vitin 1912.

giovedì 23 febbraio 2017

"Thornhill'S Albanian Belt". Written on border: "Apr. 10, 1825"

"Thornhill'S Albanian Belt". Written on border: "Apr. 10, 1825". Albanian clasps were  very popular in Britain in the 1870s, after the fashionable Bond Street jeweller, W. H. Thornhill, included them in his Christmas range in 1874.  Source:  The New York Public Library - Digital Collections  https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-f1fb-a3d9-e040-e00a18064a99  ///
"Brezi Shqiptar i Thornhillit", me 10 Prill 1825. Kapëset shqiptare ishin shumë të njohura në Britaninë e vitit 1870, pasi argjendari i Bond Street, W. H. Thornhill, i përfshiu në gamën e   Krishtlindjeve në vitin 1874.

mercoledì 22 febbraio 2017

Photography realized in the '30s by Albanian photograph Kristaq Sotiri entitled "Woman portrait from Korça".


Photography realized in the '30s by Albanian photograph Kristaq Sotiri entitled "Woman portrait from Korça". ///
Fotografi e realizuar ne vitet '30 nga fotografi shqiptar Kristaq Sotiri me titull "Portret femre korçare". 

domenica 19 febbraio 2017

Albanian Highlander from Shala (northern Albania). Photography of 1900.

Albanian Highlander from Shala (northern Albania). Photography of 1900. ///
Malësor shqiptar nga Shala - Marlula i Shales. Fotografi e vitit 1900.

sabato 18 febbraio 2017

An Arnaout / Albanian. The copy of an illustration by Alexandre Bida from French magazine 'Souvenirs d'Egypte' 1851.
An Arnaout / Albanian. The copy of an illustration by Alexandre Bida from French magazine 'Souvenirs d'Egypte' 1851.  https://www.etsy.com/it/listing/271051587/un-arnaout-o-etnica-albanese-copia?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=albania&ref=sr_gallery_47 ///
Një Arnaut/Shqiptar. Kopja e një ilustrimi nga Alexandre Bida marrë nga revista franceze "Souvenirs d'Egypte" viti 1851.

lunedì 13 febbraio 2017

Albanian couple wearing traditional costumes. January 01, 1753.


Albanian couple wearing traditional costumes. January 01, 1753. The author is unknown. http://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/albanian-couple-wearing-traditional-costumes-fotografie-di-cronaca/152241379#albanian-couple-wearing-traditional-costumes-picture-id152241379 ..///
Cift shqiptar i veshur me kostum tradicional. Realizim i 01 Janar 1753. Autori eshte i panjohur. Burimi: Gettyimages

sabato 11 febbraio 2017

“Blazar“ – di Brunilda Ternova [2004]

“Blazar“ – di Brunilda Ternova [2004]
M’insegnarono che,
non veniamo al mondo
per un semplice puro caso,
che nessuno soffre invano
in preda ad istinti che bramano,
nessuno patisce il dolore
esautorandosi dai trambusti interiori,
nessuno transita e sfuma
nell’inutilità dei giorni,
nessuno diventa potenza
sottostando alla grande sofferenza,
nessuno vive inutilmente
come vive un emarginato,
nessuno ambisce l’ammirazione
senza trasmettere altrui emozione,
nessuno vuole l’attenzione
su di sé senza accorgersene,
nessuno vaga negli abissi
senza un profondo rigore,
nessuno regala la gentilezza
senza in cambio ricevere l’orrore,
nessuno è solenne nella tristezza
della sua umile esistenza,
nessuno attira la malasorte
più cupa della morte,
nessuno si incammina
con lo sciocco senza interesse,
nessuno considera grande
la sterilità della sua mente,
nessuno comprende l’amore
prima di provare l’enorme dolore,
nessuno prevede il futuro
senza sogni visionari,
nessuno è un sole
senza aver abbracciato i raggi gamma,
nessuno è un pianeta
senza un epicentro nel sistema,
nessuno è una galassia
senza aver conosciuto l’antimateria,
nessuno è un universo
senza apprendere l’origine del suo mistero… in un buco nero.

Copyright © BRUNILDA TERNOVA Photography

sabato 28 gennaio 2017

ALBANIE - GHERGI DHE GHINI CASTRIOTI - TABLEAU DE THEOHAR GHINI


ALBANIE - GHERGI DHE GHINI CASTRIOTI - TABLEAU DE THEOHAR GHINI (early 20th century, the year is unknown) https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/postcards/albania/albanie-ghergi-dhe-ghini-gastrioti-tableau-de-theohar-ghini-94649283.html///
Pikture e realizuar nga THEOHAR GHINI me titull "GHERGI DHE GHINI CASTRIOTI" (filimi i shek te 20-te, viti i realizimit eshte i panjohur).

Old french advertising for chocolates of "Guerin-Boutron" (1900-1905).Old french advertising for chocolates of "Guerin-Boutron" (1900-1905), with images on the theme of flowers; in this case is about the Lupinus Luteus plant in Albania.
http://picclick.fr/Chromo-Guerin-Boutron-1900-1905-Plantes-Fleurs-Lupin-Albanie-141673698058.html
/// Reklame e vjeter franceze per çokollata e firmes "Guerin-Boutron" ne vitet 1900-1905, me imazhe mbi temen e luleve, konkretisht i bimes Lupinus Luteus ne Shqiperi

giovedì 26 gennaio 2017

Albanian girls at school, during the Thirties of the 20th century.


Albanian girls at school, during the Thirties of the 20th century. Studio: Jakova. ///
Vajza shqiptare ne shkolle, gjate viteve tridhjete, shekulli i 20-te. Studio: Jakova.

martedì 24 gennaio 2017

Roland Redmond - american socialite, March 26, 1883.Roland Redmond - american socialite - dressed as an arnaut/albanian for the Vanderbilt costume ball, March 26, 1883.
http://www.nyhistory.org/exhibit/roland-redmond-dressed-arnaut-vanderbilt-costume-ball-march-26-1883 ///
Roland Redmond - personalitet shoqeror amerikan - i veshur me kostum arnaut/shqiptar ne ballon me kostume/maskarade te mbajtur nga familja Vanderbilt me 26 mars 1883. (Nje personalitet shoqeror eshte nje person zakonisht i privilegjuar, i pasur ose aristokrat, i cili ka reputacion dhe pozite te gjere ne klasat e larta te shoqerise elitare.)

domenica 22 gennaio 2017

Albanians hanged in Dibra by the islamic turkish military court. Photo ca. 1910 by Ernst Jäckh.

Albanians hanged in Dibra by the islamic turkish military court. Photo ca. 1910 by Ernst Jäckh (1875-1959) a German journalist, publisher and scholar, born in Urach in southwestern Germany. ///
Shqiptarë të varur në Dibër nga gjykata Islamike ushtarake turke. Fotografi e vitit 1910 e realizuar nga Ernst Jäckh (1875-1959) një gazetar gjerman, botues dhe studiues, i lindur në Urach në Gjermaninë jug-perëndimore.

venerdì 20 gennaio 2017

Gjirokastra traditional dress for women.

Gjirokastra traditional dress for women. Postcard of the thirties in the 20th century. ///
Kostum popullor grash i Gjirokastres. Kartoline e viteve '30-te e shek te 20-te.

giovedì 19 gennaio 2017

"Janina in Albaniën", author C. Reiss, 1850ca.

"Janina in Albaniën", author C. Reiss, 1850ca.
This antique engraving originates from 'Meyer's Universum', published and printed by the 'Bibliographical Institute' seated in Hildburghausen, Germany ca 1840. https://www.atlasandmap.com/showmap.php?map=7327 ///
"Janina në Shqipëri", autori C. Reiss, rreth 1850. Kjo gdhendje antike e ka origjinën nga 'Meyer Universum" botuar dhe shtypur nga "Instituti Bibliografik" me seli në Hildburghausen, Gjermani rreth vitit 1840.

mercoledì 18 gennaio 2017

Lion of St Mark at Vuno in Albania.


Lion of St Mark at Vuno Albania discovered during the 1° World War in the 1918. Photograph from gen. George P. Scriven. Within the circle of the Castle of Himara there is an entire neighborhood build in stone with large windows in Dalmatian-Venetian style, which shows that the influence of the Republic of Venice in these areas has been prominent for centuries. The bas-relief with the figure of the lion of St. Mark was in Vuno Himara until 1947 and then was transferred to the Archaeological Museum of Tirana. ///
http://www.alamy.com/stock-photo-1918-lion-of-st-mark-at-vu…
Luani i Shen Markut ne Vuno te Shqiperise eshte zbuluar gjate luftes se pare boterore ne vitin 1918. Fotografi e realizuar nga gjenerali George P. Scriven. Brenda rrethit te Kalase se Himares egziston nje lagje ndertesash prej guri me dritare te medha, te stilit dalmato-venecian, gje qe deshmon se ndikimi i Republikes se Venecias ne keto zona ka qenë shume shekullor. Reliefi me figuren e luanit te Shen Markut ka qene ne Vuno te Himares, deri ne vitin 1947 e me pas eshte trasferuar ne Muzeun Arkeologjik te Tiranes.

giovedì 12 gennaio 2017

Albanian woman warrior.


Albanian woman warrior dressed in male traditional clothes. Photography year is unknown, it is assumed that belongs to the First World War. ///
Luftetare shqiptare me veshje popullore burrash. Viti i fotografise eshte i panjohur, supozohet se i perket Lufts se Pare Boterore.

From the book: “Venizelos” (1920) By Ph.D Herbert Adams Gibbons.


Epiriotet kane qene nder bamiresit kryesor te Greqise, themelues te shkollave greke dhe institucioneve publike. “Eshte e nevojshme te shtohet qe zevendespresidenti aktual i Keshillit Ministror grek, zoti Repoulis; kryekomandanti i ushtrise greke Gjeneral Danglis; kryekomandanti i forcave detare dhe Minister i marines Admiral Koundouriotis; dhe shumica e ekuipazheve te anijeve greke, flasin SHQIP si gjuhe amtare te tyren.“ Ne baze te ekperiences sime personale kam patur konfirmime te mjaftueshme te ndergjegjes se zjarrte kombetare greke te banoreve te Epirit dhe te Atikes, gjuha e te cileve ne shtepi eshte Shqipja. Kur ai me shtjelloi kete teori, Venizelos me shpjegoi se çfare ai nenkuptonte duke thene se standarti i races ose i gjuhes eshte nje koncpetim gjermanik. Ai citoi autore gjermane ne kufij te Deutschtum (gjermanizem/karakteri dhe natyra gjermane e popullsise) te cilet ne baze te testeve gjuhesore dhe raciale pretendojne per Gjermanine, shumicen e Zviceres, te Fiamingeve (rajon ne Belgjik), te Alsace-Lorraine (krahine gjermanofone dhe frankofone aktualisht ne terrotorin Francez) si edhe Hollanden.

Shkeputur nga libri “Venizelos” (1920) nga Prof.Dr. Herbert Adams Gibbons (8 prill 1880 – 7 gusht 1934).

From the book: “Venizelos” (1920) By Ph.D Herbert Adams Gibbons.
 


mercoledì 11 gennaio 2017

"Albania, rise of a Kingdom" author: John Swire.


"Ne nje artikull te nje reviste greke te permujashme "Parnassos" (shkurt 1916) thuhet se "shumica e ushtareve tane (greke) flasin me njeri-tjetrin ne gjuhen Shqipe ...nje zakon i mjerueshem ... Eshte e domosdoshme qe ky zakon te shkaterrohet me te gjitha mjetet e nevojshme dhe rigoroze". Princi Lichnowsky shkruan: "e ashtequajtura veshje kombetare greke eshte ne te vetvete me origjine shqiptare".
From the book: "Albania, rise of a Kingdom" author: John Swire. Published in New York,1971.

martedì 10 gennaio 2017

Albania - Shkoder. Woman costume of Great highlands. (early 20th-century).

Albania - Shkoder. Woman costume of Great highlands. (early 20th-century). ///
Shqiperi - Shkoder. Kostum gruaje i Malesise se Madhe. (fillim i shek te 20-te)

Italian postcard of 1940 (20th century) entitled "Beautiful albanian costumes"

Italian postcard of 1940 (20th century) entitled "Beautiful albanian costumes" ../// Kartoline italiane e vitit 1940 me titull "I bei costumi albanesi" (Kostumet e bukura shqiptare).

Postcard of two albanian little boys in traditional costume of sourthern Albania. (unknown year probably early 20th century).


Postcard of two albanian little boys in traditional costume of sourthern Albania. (unknown year probably early 20th century). /// Kartoline e dy djemeve te vegjel shqiptar me kostum popullor te Shqiperise se jugut. (viti i fotografise eshte i panjohur, ndoshta fotografia eshte shkrepur ne fillim te shekullit te 20-te).

Albanian postcard of two boys in traditional costume "Te birt e Lekvet" (The sons of Lekvet).


Albanian postcard of two boys in traditional costume "Te birt e Lekvet" (The sons of Lekvet). Studio: Marubi (prob. late 19th century or early 20th century). Lekvet are one of the tribes of the Great Highland (alb: Malesia e Madhe) in northern Albania - Scutari. Collection by: Sokrat Bozo and TanMarket. ///
Kartoline "Te Birt e Lekvet". Studio: Marubi (fund të shekullit të 19, ose në fillim të shekullit 20.). Koleksioni nga: Sokrat Bozo dhe TanMarket.

A group of Albanians in traditional dress and Italian soldiers. Tirana (Albania) in 1940.A group of Albanians in traditional dress and Italian soldiers. Tirana (Albania) in 1940. Photo Collection of Giuseppe Massani an Italian photographer. His pictures were published in the edition "Albania: testo e foto di Giuseppe Massani" Rome 1940. ///
Grup shqiptarësh me veshje tradicionale dhe ushtarë italianë. Tiranë (Shqipëri) në 1940. Foto Koleksion e fotografit italian Giuseppe Massani. Fotografitë e tij janë botuar në edicionin "Albania: testo e foto di Giuseppe Massani" Roma 1940.

An Albanian talking to two Italian soldiers.


An Albanian talking to two Italian soldiers (Photo Giuseppe Massani, 1940)..///
Një shqiptar me kostum tradicional, duke folur me dy ushtarë italianë (Foto e Giuseppe Massani, 1940). 

Theodore Valerio "Albanais" 1875.


Theodore Valerio "Albanais" 1875. ///
Theodore Valerio "Shqiptare" viti 1875.

giovedì 5 gennaio 2017

Albanian woman from the north Albania (between 1858 and 1945).


Grua shqiptare me veshje karakteristike të veriut. Fotografia është pjesë e arkivit të Loïc Chauvin dhe Christian Raby, i cili përmban mbi njëqind fotografi të panjohura të realizuara në mes të viteve 1858 dhe 1945. Fotografia eshte shume e veçante ne llojin e vet: pozicioni i trupit dhe xhaketa - qe zbulon supet dhe krahet -, i bashkangjiten shikimit te syve te gruas qe eshte epiqendra e shprehise se saj unike, te thelle e te pandryshueshme. Subjekti/gruaja ka nje qendrim dhe sensualitet te perjeteshem. Nese do te ishte e veshur me rroba bashkekohore nuk do te ishte aspak e ndryshme nga modelet e revistave ose te sfilatave haute couture te Milanos, Parisit, New York-ut, Londres, etj. Ne aspektin e analizes fenomenologjike te stilit, ajo eshte nje bukuri e pavdekshme.///
Albanian woman from the north Albania. The photography is part of the archive of Loïc Chauvin and Christian Raby, which contains over one hundred unknown pictures realized between the years 1858 and 1945.

Albanian woman in military clothing in 1912.

Albanian woman in military clothing in 1912. ///
Grua shqiptare me veshje ushtarake te vitit 1912. Nxjerre nga arkivat nga Loic Chauvin qe ka realizuar albumin “Albanie, visage des Balkans” (Shqipëria, fytyra e Ballkanit, Arthaud 1995).

lunedì 2 gennaio 2017

28.11.1939, gathering in Korça (Albania) for the Independence day.


28 nëntor 1939, Korçë. Dita e Pavarsisë. ///
28.11.1939, gathering in Korça (Albania) for the Independence day.

"Valley of the Suli, the ancient Acheron, Albania" engraved by J.C.Armytage after a picture by W.L.Leitch.


"Valley of the Suli, the ancient Acheron, Albania" engraved by J.C.Armytage after a picture by W.L.Leitch, published in Constantinople and the Scenery of The Seven Churches ..., about 1838. ///
"Lugina e Sulit, Acheroni/Frari i lashtë, Shqipëri" gdhendur nga J.C.Armytage sipas një foto nga W.L.Leitch, botuar në "Constantinople and the Scenery of The Seven Churches ..." reth 1838.

"The Castle of Argyro-Castro, Albania" (Gjirokastër Castle) engraved by J.Sands after a picture by W.L.Leitch.


"The Castle of Argyro-Castro, Albania" (Gjirokastër Castle) engraved by J.Sands after a picture by W.L.Leitch, published in Constantinople and the Scenery of The Seven Churches ..., about 1838./// "Kështjella e Gjirokastrës, Shqipëri" gdhendur nga J.Sands sipas një fotografie nga W.L.Leitch, botuar në "Constantinople and the Scenery of The Seven Churches ..." rreth 1838.