martedì 28 marzo 2017

An Albanian woman from Italy at Ellis Island - 1905.

An Albanian woman from Italy at Ellis Island - 1905. This photograph was taken shortly after this young Albanian woman entered the United States. Image by Lewis W. Hine. Source: http://www.lonelyplanet.com/…/century-old-photos-of-immigr…/
/// Një grua shqiptare (arbëreshe) nga Italia në Ellis Island - 1905. Kjo fotografi është marrë menjëherë pasi kjo e re shqiptare ka hyrë në Shtetet e Bashkuara. Imazhi nga Lewis W. Hine.

lunedì 27 marzo 2017

The Wedding of Petraq Pani at Dardha, Korça (Albania). Photo: Thimi Raci 1934


The Wedding of Petraq Pani at Dardha, Korça (Albania). Photo: Thimi Raci 1934 ///
Dasma e Petraq Panit në Dardhë, Korçe. Foto: Thimi Raci 1934.

domenica 26 marzo 2017

Albanian noble woman, Roza Pistulli, with a traditional Albanian costume of Shkodra. Photography by Kel Marubi. Early 20-th century

Albanian noble woman, Roza Pistulli, with a traditional Albanian costume of Shkodra. Photography by Kel Marubi. Early 20-th century. ///
Roza Pistulli, grua aristokrate, me një kostum tradicional shqiptar të Shkodrës. Fotografi nga Kel Marubi. Fillim i shekullit të 20-të.

venerdì 24 marzo 2017

Albanian fighters who fought against the Ottoman Empire, chained by the Turkish soldiers in Skopje in 1912.


Albanian fighters who fought against the Ottoman Empire, chained by the Turkish soldiers in Skopje in 1912. ///
Combattenti albanesi che combattevano contro l'Impero Ottomano, incatenati dai soldati turchi a Skopje nel 1912. ///
Luftëtarët shqiptarë që luftonin kundër Perandorisë Osmane, të lidhur me zinxhirë nga ushtarët turq në Shkup në vitin 1912.