martedì 27 dicembre 2016

"Town & Castle of Paramythia, Albania" (now in Greece) engraved by W.Floyd after a picture by W.L.Leitch.


"Town & Castle of Paramythia, Albania" (now in Greece) engraved by W.Floyd after a picture by W.L.Leitch, published in Constantinople and the Scenery of The Seven Churches ..., about 1838. Steel engraved antique print with recent hand colouring./// "Qyteti dhe Kështjella e Paramythis, Shqipëri" (aktualisht pjesë e Greqise), gdhendur nga W.Floyd sipas një fotografie te W.L.Leitch, botuar në "Constantinople and the Scenery of The Seven Churches" rreth vitit 1838

The Castle of Parga, Albania" (now in Greece) engraved by J.Tingle after a picture by W.L.Leitch

The Castle of Parga, Albania" (now in Greece) engraved by J.Tingle after a picture by W.L.Leitch, published in Constantinople and the Scenery of The Seven Churches ..., about 1838. /// "Kështjella e Parges, Shqipëri" (aktualisht pjesë e Greqisë), gdhendur nga J.Tingle sipas një fotografie nga W.L.Leitch, botuar në "Constantinople and the Scenery of The Seven Churches " rreth 1838.

venerdì 23 dicembre 2016

Korçe (Albania) in the second world war.


Korçe (Shqiperi) lufta e dyte boterore. Viti i shkrepjes se fotografise eshte i panjohur, supozohet te jete Maji i 1940 ose Gushti i 1939 ///
Korçe (Albania) in the second world war. The year of the picture is unknown, but it supposed to be May 1940 or August 1939.

Aristocratic women driving a car in Tirana behind the mosque area in the early 30's .

Aristocratic women driving a car in Tirana behind the mosque area in the early 30's (XX century). /// Gra aristokrate duke i dhënë makinës në Tiranë në zonën pas xhamis, në vitet e 30-ta, shekulli i XX- te.