mercoledì 19 giugno 2013

Actor Jim Belushi and director Stan Dragoti unpublished photography.

The newspaper "Illyria" - located in the US - has published on 27 November 2012, an unpublished historic photography of the two leading figures in the world of American and international film industry: actor Jim Belushi and director Stan Dragoti both of Albanian origin. The artists have posed dressed in traditional costume of southern Albania, and the photography was taken in California in 1985, at a time when few people knew of their Albanian origin. Jim Belushi is originally from Korça while Stan Dragoti is originally from Dragoti located in Tepelena. On the occasion of the Flag Day, the newspaper had published a number of historical articles in a beautiful parade of greetings and congratulations from individuals, families, businesses and recognized organizations in Albanian-American community in the USA. /// 

Il giornale "Illiria" – situato negli USA - ha pubblicato il 27 novembre 2012, una fotografia storica e inedita di due figure di spicco nel mondo del cinema americano e internazionale: l’attore Jim Belushi e il regista Stan Dragoti entrambi di origini albanesi. Gli artisti hanno posato vestiti nel costume tradizionale del sud dell'Albania, e la fotografia è stata scattata in California nel 1985, in un'epoca in cui poche persone sapevano delle loro origini albanesi. Jim Belushi è originario di Korça mentre Stan Dragoti è originario di Dragoti situato in Tepelena. In occasione del Giorno della Bandiera, il giornale aveva pubblicato una serie di articoli storici in una bella parata di saluti e felicitazioni da parte di individui, famiglie, imprese e organizzazioni riconosciute nella comunità albanese negli Usa. ///


Gazeta shqiptaro-amerikane “Illyria” botoi më 27 nëntor 2012, një foto historike të pabotuar më parë të dy figurave të shquara shqiptaro-amerikane në botën e kinematografisë, Jim Belushi dhe Stan Dragoti. Të dy artistët kanë pozuar me veshje popullore të Shqipërisë së jugut në Californi, në vitin 1985, në një kohë kur pak kush mes shqiptarëve dinte ndonjë gjë për prejardhjen e tyre. Jim Belushi është me origjinë nga Korça ndërsa Stan Dragoti me origjinë nga Dragoti i Tepelenës. Me rastin e Ditës së Flamurit, gazeta kishte botuar një mori shkrimesh historike në një paradë të bukur përshëndetjesh e urimesh të individëve, familjeve, bizneseve dhe organizatave më njohura të komunitetit shqiptaro-amerikan.