mercoledì 24 luglio 2013

Princess Marina of Greece and Denmark dressed in Arvanitas/Albanian (of Greece) costume.

Princess Marina of Greece and Denmark dressed in Arvanitas/Albanian (of Greece) costume. She was the daughter of Prince Nicholas of Greece and Denmark and Grand Duchess Elena Vladimirovna of Russia. In 1934, she married Prince George, Duke of Kent, the fourth son of King George V of the United Kingdom and Mary of Teck. ///

Princesha Marina e Greqisë dhe Danimarkës e veshur me kostum Arvanitas / Shqiptar të Greqisë. Ajo ishte e bija e princit Nikolla i Greqisë dhe Danimarkës dhe e grand dukeshës Elena Vladimirovna të Rusisë. Në vitin 1934, ajo u martua me Princin George, Duka i Kentit, i biri i katërt i Mbretit George V i Mbretërisë së Bashkuar dhe Marisë së Teck.

 

Nessun commento:

Posta un commento