giovedì 23 febbraio 2017

"Thornhill'S Albanian Belt". Written on border: "Apr. 10, 1825"

"Thornhill'S Albanian Belt". Written on border: "Apr. 10, 1825". Albanian clasps were  very popular in Britain in the 1870s, after the fashionable Bond Street jeweller, W. H. Thornhill, included them in his Christmas range in 1874.  Source:  The New York Public Library - Digital Collections  https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-f1fb-a3d9-e040-e00a18064a99  ///
"Brezi Shqiptar i Thornhillit", me 10 Prill 1825. Kapëset shqiptare ishin shumë të njohura në Britaninë e vitit 1870, pasi argjendari i Bond Street, W. H. Thornhill, i përfshiu në gamën e   Krishtlindjeve në vitin 1874.

Nessun commento:

Posta un commento