venerdì 24 marzo 2017

Albanian fighters who fought against the Ottoman Empire, chained by the Turkish soldiers in Skopje in 1912.


Albanian fighters who fought against the Ottoman Empire, chained by the Turkish soldiers in Skopje in 1912. ///
Combattenti albanesi che combattevano contro l'Impero Ottomano, incatenati dai soldati turchi a Skopje nel 1912. ///
Luftëtarët shqiptarë që luftonin kundër Perandorisë Osmane, të lidhur me zinxhirë nga ushtarët turq në Shkup në vitin 1912.

Nessun commento:

Posta un commento