domenica 26 marzo 2017

Albanian noble woman, Roza Pistulli, with a traditional Albanian costume of Shkodra. Photography by Kel Marubi. Early 20-th century

Albanian noble woman, Roza Pistulli, with a traditional Albanian costume of Shkodra. Photography by Kel Marubi. Early 20-th century. ///
Roza Pistulli, grua aristokrate, me një kostum tradicional shqiptar të Shkodrës. Fotografi nga Kel Marubi. Fillim i shekullit të 20-të.

Nessun commento:

Posta un commento