giovedì 17 novembre 2016

A group of Albanians during a visit to the Vatican in 1932.

A group of Albanians during a visit to the Vatican in 1932. ///
 Një grup shqiptarësh gjatë një vizite në Vatikan në vitin 1932.


Nessun commento:

Posta un commento