mercoledì 9 novembre 2016

The island of Sazani in the bay of Vlorë in Albania in the 1688.

Ishulli i Sazanit në gjirin e Vlorës në Shqipëri/The island of Sazani in the bay of Vlorë in Albania
Viti: 1688.
Burimi: CORONELLI, Vincenzo. Repubblica di Venezia p. IV. Citta, Fortezze, ed altri Luoghi principali dell' Albania, Epiro e Livadia, e particolarmente i posseduti da Veneti descritti e delineati dal p. Coronelli, Venice, 1688.
Burimi: Vincenzo Coronelli “ Republika e Venedikut” f. IV. Qyteti, fortesa, dhe vende të tjera të mëdha të 'Shqipërisë, Epirit dhe Livadias, dhe veçanërisht ato të poseduar nga Venedikasit përshkruar dhe përvijezuar nga Vincenzo Coronelli. Venecia, 1688.

Nessun commento:

Posta un commento