martedì 15 novembre 2016

Costume arberesh/albanese di Caraffa riprodotto nella litografia ottocentesca.

Nei villaggi arbëreshë la vita di relazione aveva al suo centro il vicinato (gjitonia), vissuto nelle piazzette dove si svolgevano attività di lavoro e interazione sociale. Per quanto riguarda l’abbigliamento, si può ricordare che il costume tradizionale femminile di gala ha mantenuto richiami al vestiario popolare balcanico: la sua ricca foggia comprende una camicia in cotone (linja), una gonna lunga in seta (kamizolla), il corpetto (xhipuni), una sopravveste (coha), la cintura con fibbia d’oro (brezi), il diadema (keza) (cfr. Mazzei 1993; Emmanuele 20072), come nel costume di Caraffa riprodotto nella litografia ottocentesca.
Fonte: Enciclopedia Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/comunita-albanese_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ ///
Në fshatrat Arbëreshë jeta e marrëdhënieve kishte në qendër të saj lagjen (gjitonia), e përjetuar në sheshet ku kryheshin aktivitetet e punës dhe të ndërveprimit social. Për sa i përket veshjeve, kujtojmë se kostumi tradicional femëror ka ruajtur referenca Ballkanike:  veshja e pasur përfshin një këmishë pambuku (Linja), një fund të  gjatë mëndafshi (kamizolla), një jelek ( xhipuni), një veshje/cohë të siperme  (coha),  një rrip ari (brezi), kurorën (Keza) (cfr Mazzei 1993.. Emmanuele 2007), siç është rasti i kostumit të  Caraffa riprodhuar në  një litografi të shekullit të nëntëmbëdhjetë.

Nessun commento:

Posta un commento