martedì 23 maggio 2017

Albanian woman with national costume of southern Albania. The 30's-40's of XX century.Albanian woman with national costume of southern Albania. The 30's-40's of XX century. ///
Grua shqiptare me kostum kombëtar të Shqipërisë jugore. Vitet '30-'40 e shekullit XX-të.

Nessun commento:

Posta un commento