martedì 23 maggio 2017

Baseball national team of Albania, "Albanian Athletic Club" in Manchester, New Hampshire, 1916.Baseball national team of Albania, "Albanian Athletic Club" in Manchester, New Hampshire, 1916. Source: Leonard Bala & Ruben Avxhiu. ///
Ekipi Kombëtar i Bazeboll-it të Shqipërisë, "Klubi Atletik Shqiptar" në Mançester, New Hampshire, 1916. Burimi: Leonard Bala & Ruben Avxhiu.

Nessun commento:

Posta un commento