martedì 10 gennaio 2017

A group of Albanians in traditional dress and Italian soldiers. Tirana (Albania) in 1940.A group of Albanians in traditional dress and Italian soldiers. Tirana (Albania) in 1940. Photo Collection of Giuseppe Massani an Italian photographer. His pictures were published in the edition "Albania: testo e foto di Giuseppe Massani" Rome 1940. ///
Grup shqiptarësh me veshje tradicionale dhe ushtarë italianë. Tiranë (Shqipëri) në 1940. Foto Koleksion e fotografit italian Giuseppe Massani. Fotografitë e tij janë botuar në edicionin "Albania: testo e foto di Giuseppe Massani" Roma 1940.

Nessun commento:

Posta un commento