domenica 22 gennaio 2017

Albanians hanged in Dibra by the islamic turkish military court. Photo ca. 1910 by Ernst Jäckh.

Albanians hanged in Dibra by the islamic turkish military court. Photo ca. 1910 by Ernst Jäckh (1875-1959) a German journalist, publisher and scholar, born in Urach in southwestern Germany. ///
Shqiptarë të varur në Dibër nga gjykata Islamike ushtarake turke. Fotografi e vitit 1910 e realizuar nga Ernst Jäckh (1875-1959) një gazetar gjerman, botues dhe studiues, i lindur në Urach në Gjermaninë jug-perëndimore.

Nessun commento:

Posta un commento