giovedì 19 gennaio 2017

"Janina in Albaniën", author C. Reiss, 1850ca.

"Janina in Albaniën", author C. Reiss, 1850ca.
This antique engraving originates from 'Meyer's Universum', published and printed by the 'Bibliographical Institute' seated in Hildburghausen, Germany ca 1840. https://www.atlasandmap.com/showmap.php?map=7327 ///
"Janina në Shqipëri", autori C. Reiss, rreth 1850. Kjo gdhendje antike e ka origjinën nga 'Meyer Universum" botuar dhe shtypur nga "Instituti Bibliografik" me seli në Hildburghausen, Gjermani rreth vitit 1840.

Nessun commento:

Posta un commento