sabato 29 luglio 2017

Albanenses - heretikë Manikean që jetonin në Shqipëri në shekullin e tetë.


“Heretikë Manikean që jetonin në Shqipëri, ndoshta në shekullin e tetë, por për të cilët dihet pak, përveç faktit se ata ishin një nga sektet e shumta përmes të cilave manikizmi fillestar vazhdoi të lulëzonte. (Shih Bogomilët, Katharët, Paulicianët). Ata kishin shpallur një formë shumë strikte dhe pa kompromis të herezisë, duke refuzuar të gjitha modifikimet doktrinale në lidhje me përjetësinë e principit të së keqes dhe barazinë e tij absolute me parimin e së mirës. “
Burimi: Enciklopedia Katolike Online

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=384


Nessun commento:

Posta un commento