sabato 29 luglio 2017

"Albanian Palikars in pursuit of the Enemy" 1820."Albanian Palikars in pursuit of the Enemy" 1820. From the book "Travels in Greece and Albania" vol. 2, by Thomas Smart Hughes. Source: https://books.google.ch/books?id=gvkcAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r#v=thumbnail&q&f=false  ///
"Luftëtarë shqiptarë në ndjekje të armikut" viti 1820. Nga libri "Travels in Greece and Albania" vëllimi 2, autor: Thomas Smart Hughes


Nessun commento:

Posta un commento