sabato 29 luglio 2017

Albanian little boy in traditional clothing (early XX-th century, prob. 20s).


Albanian little boy in traditional clothing (early XX-th century, prob. 20s). ///
Djal i vogël shqiptar në veshje tradicionale. Në fillim të shekullit XX, ndofta vitet '20-te.
 


Nessun commento:

Posta un commento