sabato 29 luglio 2017

Episode of war between Albanians and Turkish soldiers in a village in Kosovo

Episode of war between Albanians and Turkish soldiers in a village in Kosovo. realized by: Achille BELTRAME. source: Domenica del Corriere, 1903, Italy. ///
Episodi i luftës midis shqiptarëve dhe ushtarëve turq në një fshat në Kosovë. Realizuar nga: Achille BELTRAME. Burimi: Domenica del Corriere, 1903, Itali.

Nessun commento:

Posta un commento