sabato 29 luglio 2017

Dr. Sabiha Kasimati (1912-1951) in albanian folk costume of the Gjirokastra area.


Dr. Sabiha Kasimati (1912-1951) in albanian folk costume of the Gjirokastra area. After finishing her studies at the University of Torino in Italy Dr. Kasimati came back in Albania and became Head of the Zoology Department at the Institute of Nature Studies in Tirana. For ten years she studied the aquatic fauna of Albania preparing the voluminous monograph “Survey of Albania's fish”. She was arrested in February 22, 1951, with other 81 intellectuals, on fabricated charges of planting a bomb in the garden of the Soviet Embassy. They were executed without trial by a firing squad. Photo: Kristaq Sotiri (1938) ///
Dr. Sabiha Kasimati (1912-1951) me kostum popullor shqiptar të zonës së Gjirokastrës. Pas përfundimit të studimeve në Universitetin e Torinos në Itali, Dr. Kasimati u kthye në Shqipëri dhe u bë shef i Departamentit të Zoologjisë në Institutin e Studimeve të Natyrës në Tiranë. Për dhjetë vjet studioi faunën ujore të Shqipërisë duke përgatitur monografinë voluminoze “Studimi i peshqve të Shqipërisë” . Ajo u arrestua më 22 shkurt 1951, me 81 intelektualë të tjerë, me akuza të trilluara për vendosjen e një bombe në oborrin e Ambasadës Sovjetike. Ata u ekzekutuan pa gjyq nga një skuadër pushkatimi. Foto: Kristaq Sotiri (1938). 


Nessun commento:

Posta un commento